“Yeniden dirilişin sembolü Cumhuriyete selam olsun”

Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Başkanı

Türk milletinin kahra­manlık destanı yazdığı bağımsızlık mücadele­sinin en büyük armağanı Cum­huriyet, aslına bakılırsa yeni­den dirilişi sembolüdür. Dola­yısıyla ona selam olsun. Bugün itibarıyla milli mücadele ruhu­nu ülkenin kalkınması ve geliş­mesi için de harekete geçiren Türk milleti azmiyle, birlik ve beraberliğiyle 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş, bölge­sinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna taşıdı.

Odamızın da 100’üncü yılını kutlamanın gururu var

Genç Cumhuriyet’in ekono­mik gelişiminde rol üstlenen, Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası’nın da 100’üncü yılını içinde bulunduğumuz yıl da kutluyoruz. Dolayısıyla yap­tığımız tüm çalışmalarla baş­kentimizi gururlandırıyoruz. Milli Mücadelemizin son kale­si, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da teknolojiyi ticaretle buluşturuyor, dünyadaki her bir yeniliğin ülkemize ve şehrimize taşınmasına öncülük ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti dünyada söz sahibi bir ülke oldu

Şu bilinmelidir ki Türk mille­tinin, Büyük Önder Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün önderli­ğinde kahramanlık destanı yaz­dığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük armağanı Cumhuri­yettir. Çünkü Cumhuriyet, Türk milletinin yokluklar içinde gös­terdiği azim ve inancın, şan­lı mücadelesi ile yeniden diri­lişinin sembolüdür. Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkan Türk mille­ti, milli mücadele ruhunu ülke­nin kalkınması ve gelişmesi için de harekete geçirerek, azmiyle, birlik ve beraberliğiyle 100 yıl­da Türkiye Cumhuriyeti’ni ge­lişmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna getirmiştir.

Başkentimizin odası olmanın sorumluluğunu taşıyoruz

Cumhuriyetimiz ile yaşıt, Türkiye Cumhuriyeti’nin baş­kentinin Ticaret Odası olma­nın sorumluluğu içinde, asırlık geçmişimizin geleneğiyle tica­retin mührünü gelecek yüzyıl­larımıza da vurmak için çalışı­yoruz. Milli Mücadelemizin son kalesi, Cumhuriyetimizin Baş­kenti Ankara’da teknolojiyi ti­caretle buluşturuyor, dünyada­ki her bir yeniliğin ülkemize ve şehrimize taşınmasına öncülük ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve vatanımız için mil­li mücadeleden bu yana can ve­ren tüm şehitlerimize minneti­mizi unutmuyor, bu toprakların canla kanla vatan haline getiril­diğini bir an için aklımızdan çı­karmadan Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Cumhu­riyetimizin banisi Gazi Musta­fa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuri­yetimizin 100’üncü yılını kutlu­yorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir