Ozon tabakasını incelten maddelerin ihracatına ilişkin düzenleme yapıldı

Ozon tabakasını incelten maddelerin ihracatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, bazı anlaşma, protokol ve değişiklikler kapsamında belirlenen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle uluslararası mevzuata uyum kapsamında ihracatçıların ilgili uluslararası anlaşma ve değişikliklere taraf ülkelere yönelik ve ilgili ürünlere ilişkin ihracat işlemlerinde karşılaşabilecekleri mevzuat değişikliğinden kaynaklanabilecek engellerin önüne geçilerek, ihracatın devamlılığının sağlanması amaçlandı.

Buna göre, ???????Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri kapsamında, bu değişikliklere taraf olmayan ülkelere, aralarında bromometan (metil bromür) florbrom metan, klorodiflorometan, diklorotrifloroetanlar ve aralarında florbrom propan’ın (tüm izomerleri) da olduğu malların ihracatı yapılamayacak.

Hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımlı kimyasalların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak. Söz konusu kimyasalların 10 Mayıs 2023’ten itibaren dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranacak.

Bu kimyasalları dökme halde kap içinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Florlu Sera Gazlarına Yönelik Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) programına kayıtları zorunlu olacak. Söz konusu kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesi birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamayacak. Birden fazla kimyasal aynı hidroflorokarbon kontrol belgesiyle ihraç edilebilecek.???????

İhracat kısıtlamaları

Aralarında, diklorofloroetanlar, klorodifloroetanlar, diklorodiflorometan ve kloropentafloroetan gibi mallar ihraç edilemeyecek.

Bromoklorodiflorometan ve bromotriflorometan maddeleri içeren yangın söndürme cihazlarının (doldurulmuş olsun olmasın) ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir